Tilbake til Bosteder


Nordkleiva

Nordkleiva er geografisk sett et sidedalføre til Helgådalen. Nordkleiva starter ved Volden, der hvor veien tar av østover fra hovedveien. Starten av veien går langs elva med navn Malsåa. Langs med elveløpet går veien først nedenfor Kolstadbakkan med gården Kolstad Østre liggende ganske høyt over veien. Etter en liten bakke kommer veien til det partiet som heter "Kløyvin". Her er veien ganske smal og det er en bratt bakke ned til elvekanten. Tidligere var veien også veldig svingete i dette partiet, men veien er nå forbedret og bare "Rudolfsvingen" er ganske krapp. Navnet Rudolfsvingen har sin forankring i at Rudolf Lerhagen kjørte utenfor veien der med bil. Nedenfor "Rudolfsvingen" renner sideelva Skjitrenna (uttales "Skjetterenna") inn i Malsåa. Etter "Kløyvin" åpner terrenget seg noe opp og på venstre side, omtrent 100m fra veien, ligger gården Høgtun. Like bortenfor Høgtun går veien deler veien seg i to greiner. Den veien som går vestover går til gårdene som ligger i Vesternordkleiva, mens den andre veien går til "Østernordkleiva". I Vesternordkleiva ligger i dag gårdene Varslotten, Lillegården og Lille-Langdal. I Østernordkleiva ligger gårdene Vegard, Nordenget, Storlongdalen, Sagvolden, Øver-Green, Ner-Green og Seter.

Mellom gårdene Vegard og Nordenget går veien oppover i terrenget, opp Longdalsbakkan, og den dreier samtidig vekk fra elva. På toppen av Longdalsbakkan ligger gården Storlongdalen like inntil veien og på motsatt side av veien ligger gården Sagvolden helt oppe ved skogkanten. Forbi Storlongdalen går veien over et flatt parti som kalles Longdalsmyra før den kommer til an bakketopp. Denne bakketoppen kalles for Storhauggrinda og her deler veien seg i to deler. Den veien som går rett fram går til gården Seter og videre innover Malsådalen, mens den veien som går til høyre fører til de to Greensgårdene. Før i tiden var postkassene til Greensgårdene og Seter plassert på Storhauggrinda. Før Seter går veien i bro over Høysjøelva. Tilsvarende går veien til Greensgårdene også i bro over elva. Dette er elva Malsåa som også nå har gått sammen med Høysjøelva. Malsåa og Høysjøelva renner sammen like ovenfor Greensfossen ved det jordstykke som kalles for Nesset. Veien til Greensgårdene er også grenselinja mellom de to gårdene, områdene på oversiden av veien tilhører Øver-Green mens områdene nedenfor veien tilhører Ner-Green.

Mens Vietnamkrigen raste ble Nordkleiva kalt Nord Vietnam av vittige tunger. Dette var noe som noen utenfor Norkleiva fant på for å gjøre litt narr av beboerne der. Betegnelsen Nord Vietnam var nok ikke direkte ondsinnet ment, men det var et lite stikk i siden på beboerne i anledning tradisjonelle konflikter mellom ulike områder i lokalmiljøet.

I de senere år har innbyggerantallet i Nordkleiva gått radikalt nedover. På syttitallet og utover var de aller fleste gårdsbrukene i full drift og fremdeles var det store og barnerike familier på mange av gårdene. På syttitallet var også vilkårene for gårdsdrift gunstig. Den lokale infrastrukturen var også god, med butikk hos P.A. Rotmo, postkontor på samme sted og todelt skole i Volden. Videre var det bra med fritidstilbud i lokalmiljøet med idrettslaget som det viktigste midtpunktet. Nå er mye av dette borte og konsekvensen er en dramatisk nedgang i folketallet.