Helgådalsnytt

Denne utradisjonelle klubbavisa så dagens lys i 1972, etter at det på Helgådal idrettslags halvårsmøte ble gjort vedtak om å utgi en publikasjon med dette navnet. Det ble samtidig nedsatt en redaksjonskomité på fire personer som fikk i oppgave å utarbeide første utganve. De fire var Lasse Johnson sr., Håvard Elnes, Arnt Kjesbu og Johannes Overmo.
Første årgang var mest å regne som et prøveprosjekt med et opplag på ca. 250 eksemplarer. Det viste seg at intervjuene med eldre skiløpere ble svært populær hos leserne. Det gikk ikke å snakke bare om skirenn med disse karene, man fikk samtidig med interessante historier om skogsarbeid, jakt, fangst og fremkomstmidler. Med dette var avisas lokalhistoriske profil skapt. I alle år har redaksjonen møtt stor velvilje og fått hjelp av mange mennesker både i Helgådalen og langt utover dens grenser. Uten slik oppslutning og engasjement ville det ikke vært mulig å utvikle bladet til å bli det produktet som foreligger i dag. Utviklingen av et omfattende fotoarkiv er også et resultat av arbeidet med Helgådalsnytt. Både gamle og nyere bilder finnes i arkivet og de mange som har bidratt med bilder fortjener en stor takk. Dette billedarkivet har nå fått stor lokalhistorisk verdi.

Redaksjonen består i dag av følgende personer:
Johannes Overmo
Håvard Elnes
Arnt Kjesbu
Joar Nessemo
Anders Tosteigan Bendiksen
Odd Helge Roksvåg
Bjørn Inge Langdal
Ingrid Elnes Sellæg

Hvorav de tre første har vært med helt siden starten i 1972. Opp gjennom årene har også disse vært med i redaksjonen:
Lasse Johnson sr.
Reidar Prestmo
Hans Rotmo
Alf Roksvåg
Bjørn Inge Langdal

Her kan du få kjøpt eldre utgaver av Helgådalsnytt: Nettbutikk

Nedenfor er det linker til sider som gir mer informasjon om de ulike årgangene av bladet.

                        1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979
1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Angi navn på forfatter som det skal søkes på (del av navnet)

Angi navn på artikkel som det skal søkes på (del av navnet)