Velkommen til Helgådalen!

Velkommen til websidene for Helgådalen, dette forunderlige sted i Verdal kommune som strekker seg fra Ulvilla og innover mot de svenske grensefjell.

Hensikten med disse sidene er å presentere Helgådalen fra et lokalhistorisk ståsted. Alle gamle og nye bosteder er kartlagt og beskrevet som basis for å beskrive historien om dette lokalsamfunnet. I tradisjonelle bygdebøker er gjerne hovedvekten lagt på gårdene. Ulikt dette, er det i dette arbeidet lagt stor vekt på å få med samtlige bosteder, alt fra gårdene til de mange husmannsplassene som fantes i Helgådalen. Mange av disse plassene er nå glemt og sporene etter dem vage eller usynlige.

Publikasjonen Helgådalsnytt, som er utgitt årlig siden 1972, er også gitt en prominent plass på disse sidene.
Et omfattende bildearkiv, som ble etablert i forbindelse med arbeidet med Helgådalsnytt, er også lagt ut online. I arkivet finnes over 13 500 bilder fra Helgådalen, og det er mulig å søke i arkivet for å finne bilder av steder eller personer.

Vi ønsker alle en hyggelig surfing gjennom Helgådalen, i ny og gammel tid.